Informatie voor (E)ETS-aanbieders

U kunt als (E)ETS-aanbieder toegelaten worden tot het EETS-gebied Blankenburgverbinding om tol te mogen innen bij houders en deze tol af te dragen aan de tolheffer. RDW is tolheffer namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Q&A: EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

Op deze pagina's vindt u de antwoorden op gestelde vragen en een verslag van de bijeenkomst voor EETS-aanbieders op 16 januari 2024, waarbij werd ingegaan op de gestelde vragen.

Download EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding 

U kunt als (E)ETS-aanbieder worden toegelaten wanneer u aan alle voorwaarden voldoet uit de EETS-gebiedsverklaring (EGV) Blankenburgverbinding. De EGV Blankenburgverbinding is door de Minister van IenW opgesteld en in oktober 2023 bekendgemaakt:  

EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

Wat is de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding?

De EETS-gebiedsverklaring (EGV) Blankenburgverbinding is op grond van Europese en Nederlandse Wet- en regelgeving het document waarin alle voorwaarden staan waar (E)ETS-aanbieders aan moeten voldoen om toegelaten te worden in een zogenoemd EETS-gebied. De EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding omvat ook het model voor de (E)ETS-overeenkomst die tussen de tolheffer en een (E)ETS-aanbieder wordt gesloten voor toldienstverlening in het EETS-gebied Blankenburgverbinding. Het proces van toelating van (E)ETS-aanbieders wordt ook wel accreditatie genoemd. De accreditatie is nodig voor:

 • Het mogen aanbieden van toldiensten in het EETS-gebied Blankenburgverbinding.
 • Sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met houders.
 • Het op grond van een dienstverleningsovereenkomst innen van tol bij houders voor passages binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding en het (verplicht) afdragen daarvan aan de tolheffer (RDW).
 

(E)ETS-aanbieders die zijn toegelaten voor dienstverlening in het EETS-gebied Blankenburgverbinding van de tijdelijke tolheffing hebben op grond van de Europese en Nederlandse Wet- en regelgeving recht op een vergoeding. Ook de hoogte en opzet van deze vergoeding maakt onderdeel uit van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Inhoud EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

De EETS-Gebiedsverklaring Blankenburgverbinding bestaat uit de volgende onderdelen.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onder andere afspraken over:

 • communicatie tussen de tolheffer en de (E)ETS-aanbieder
 • beschermen van gegevens
 • vertrouwelijkheid
 • aansprakelijkheid
 • vrijwaring en opzeggen van de (E)ETS-overeenkomst

Procedurele voorwaarden

Dit zijn voorwaarden voor het dienstverleningsniveau van de (E)ETS-aanbieder en de commerciële voorwaarden. Bijvoorbeeld over de vergoedingen aan de (E)ETS-aanbieder door de tolheffer.

Accreditatie 

Hierin staan de eisen voor accreditatie.

Tolcontextgegevens

De door de tolheffer vastgestelde informatie en voorwaarden om de hoogte van de heffing te bepalen en om de toltransactie af te ronden.

Het accreditatie-proces

Voor accreditatie doorloopt u de volgende stappen. Houd rekening met een doorlooptijd van 3 maanden.

 1. Interessegesprek

  Stap 1
  We lichten de eisen van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding toe en gaan dieper in op de eisen voor de aanmelding.
 2. Informatie aanleveren

  Stap 2

  Na het interessegesprek verwachten we onder andere de volgende informatie:

  • Uw verwachte marktaandeel.
  • Inzicht in de systemen: beoordelen of deze voldoen aan de EN 16986 (ISO12855)
  • Plan van aanpak voor het testen: Hoe garandeert u dat de koppelvlakken tussen u en de tolheffer goed werken?
 3. Beoordeling van informatie

  Stap 3
  Wij beoordelen de aangeleverde informatie.
 4. Ondertekening (E)ETS-overeenkomst

  Stap 4
  Na akkoord ondertekent u de (E)ETS-overeenkomst en stellen we de planning van het testen van de koppelvlakken vast.
 5. Accreditatie

  Stap 5
  Hebt u een bewijs van accreditatie ontvangen en voldoet u aan de overige voorwaarden uit de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding? Dan wordt u toegelaten tot het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Goed om te weten

De tolheffer registreert de kentekens van de voertuigen die gebruik maken van de A24/Blankenburgverbinding met behulp van kentekenherkenning. Het bedrag per tolrit die een voertuig maakt wordt ook door de tolheffer bepaald. Dit bedrag is op basis van de toegestane maximale massa van het voertuig.

Deze gegevens worden toegewezen aan de (E)ETS-aanbieder bij wie de houder van het voertuig is aangemeld. Binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding is er één hoofddienstaanbieder actief.

Benodigdheden

In het kader van de accreditatie staan hieronder enkele formats die door de kandidaat (E)ETS-aanbieder moeten worden gebruikt.

Voorlopige planning

 • Kenbaar maken interesse: na publicatie EGV
 • Interessegesprekken: vanaf januari 2024
 • Mogelijkheid tot start accreditatie: vanaf februari 2024 
 • Opening A24/Blankenburgverbinding: 7 december 2024.

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u de relevante wet- en regelgeving binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Presentaties en verslagen

Op deze pagina vindt u presentaties en verslagen van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde partijen voor de rol van (E)ETS-aanbieder.

Contact

 • Telefonisch: bel +31598 69 2400. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.
 • E-mail: gebruik het contactformulier op deze pagina. U krijgt een antwoord van ons
  per e-mail.

Contactformulier


Hebt u vragen? Selecteer het onderwerp van uw vraag en vul onderstaand formulier in. Wij nemen voor algemene vragen binnen 3 werkdagen contact met u op.

Onderwerpen met een * zijn verplicht.
Let op dat u een geldig e-mailadres invult (bijvoorbeeld: [email protected]).
Let op dat u een geldig e-mailadres invult (bijvoorbeeld: [email protected]).
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed