Informatie voor (E)ETS-aanbieders

Read this page in English

U kunt als (E)ETS-aanbieder toegelaten worden tot het EETS-gebied Blankenburgverbinding om tol te mogen innen bij houders en deze tol af te dragen aan de tolheffer. RDW is tolheffer namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Download EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding 

U kunt als (E)ETS-aanbieder worden toegelaten wanneer u aan alle voorwaarden voldoet uit de EETS-gebiedsverklaring (EGV) Blankenburgverbinding. De EGV Blankenburgverbinding is door de Minister van IenW opgesteld en in oktober 2023 bekendgemaakt:  

Uitnodiging voor vragen over de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

Geïnteresseerde (kandidaat-) (E)ETS-aanbieders kunnen te allen tijde schriftelijk vragen stellen over de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding. Deze kunnen via het formulier onder aan deze pagina worden ingediend. Gestelde vragen zullen zo snel en goed mogelijk worden behandeld en geanonimiseerd worden gedeeld op deze pagina. De tolheffer houdt zich het recht voor om gelijke of gelijksoortige vragen te groeperen en samen te beantwoorden.

Daarnaast organiseert de tolheffer een virtuele vergadering inzake de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding. Zonder tegenbericht zal deze vergadering op 9 januari plaatsvinden. Nadere details over deze sessie zullen nog worden meegedeeld via deze website.

Tijdens deze vergadering hebben deelnemers de mogelijkheid om nadere toelichting te vragen inzake gedeelde antwoorden van de tolheffer over de EETS-gebiedsverklaring BBV, voor zover het vragen betreft die niet later dan op 6 december 10:00 uur zijn ingediend. De tolheffer streeft ernaar om deze ingediende vragen uiterlijk in de week van 11 december 2023 te beantwoorden, dus voorafgaand aan de genoemde vergadering.

De mogelijkheid om vragen te stellen voorafgaand aan de vergadering op 9 januari heeft uitsluitend tot doel om toelichting of verduidelijking te geven bij de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding en/of de bijlagen. De tolheffer behoudt zich het recht voor om de volgende vragen niet te beantwoorden:

 • Vragen ingediend na de uiterste indieningstermijn. 
 • Vragen die verder gaan dan enkel een verduidelijking of toelichting bij de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding en die er bijvoorbeeld op zouden gericht zijn een onderhandeling te starten.
 • Vragen waarvan een geïnteresseerde (kandidaat-) (E)ETS-aanbieder aangeeft of suggereert dat deze vertrouwelijk behandeld moet worden en daardoor dus niet publiek zijn bekend te maken.
 

Geïnteresseerde (kandidaat-) (E)ETS-aanbieders kunnen hun vragen in het Nederlands of het Engels formuleren. De tolheffer zal zijn antwoorden zowel in het Nederlands als in het Engels formuleren. Zoals ook geldt voor de  EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding zelf, prevaleren de Nederlandstalige vragen en antwoorden boven een vertaling daarvan in enige andere taal.

Wat is de EETS-Gebiedsverklaring Blankenburgverbinding?

De EETS-gebiedsverklaring (EGV) Blankenburgverbinding is op grond van Europese en Nederlandse Wet- en regelgeving het document waarin alle voorwaarden staan waar (E)ETS-aanbieders aan moeten voldoen om toegelaten te worden in een zogenoemd EETS-gebied. De EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding omvat ook het model voor de (E)ETS-overeenkomst die tussen de tolheffer en een (E)ETS-aanbieder wordt gesloten voor toldienstverlening in het EETS-gebied Blankenburgverbinding. Het proces van toelating van (E)ETS-aanbieders wordt ook wel accreditatie genoemd. De accreditatie is nodig voor:

 • Het mogen aanbieden van toldiensten in het EETS-gebied Blankenburgverbinding.
 • Sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met houders.
 • Het op grond van een dienstverleningsovereenkomst innen van tol bij houders voor passages binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding en het (verplicht) afdragen daarvan aan de tolheffer (RDW).
 

(E)ETS-aanbieders die zijn toegelaten voor dienstverlening in het EETS-gebied Blankenburgverbinding van de tijdelijke tolheffing hebben op grond van de Europese en Nederlandse Wet- en regelgeving recht op een vergoeding. Ook de hoogte en opzet van deze vergoeding maakt onderdeel uit van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding.

Inhoud EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

De EETS-Gebiedsverklaring Blankenburgverbinding bestaat uit de volgende onderdelen.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onder andere afspraken aan over:

 • communicatie tussen de tolheffer en de (E)ETS-aanbieder
 • beschermen van gegevens
 • vertrouwelijkheid
 • aansprakelijkheid
 • vrijwaring en opzeggen van de (E)ETS-overeenkomst

Procedurele voorwaarden

Dit zijn voorwaarden voor het dienstverleningsniveau van de (E)ETS-aanbieder en de commerciële voorwaarden. Bijvoorbeeld over de vergoedingen aan de (E)ETS-aanbieder door de tolheffer.

Accreditatie 

Hierin staan de eisen voor accreditatie.

Tolcontextgegevens

De door de tolheffer vastgestelde informatie en voorwaarden om de hoogte van de heffing te bepalen en om de toltransactie af te ronden.

Het accreditatie-proces

Voor accreditatie doorloopt u de volgende stappen. Houd rekening met een doorlooptijd van 3 maanden.

 1. Interessegesprek

  Stap 1
  We lichten de eisen van de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding toe en gaan dieper in op de eisen voor de aanmelding.
 2. Informatie aanleveren

  Stap 2

  Na het interessegesprek verwachten we onder andere de volgende informatie:

  • Uw verwachte marktaandeel.
  • Inzicht in de systemen: beoordelen of deze voldoen aan de EN 16986 (ISO12855)
  • Plan van aanpak voor het testen: Hoe garandeert u dat de koppelvlakken tussen u en de tolheffer goed werken?
 3. Beoordeling van informatie

  Stap 3
  Wij beoordelen de aangeleverde informatie.
 4. Ondertekening (E)ETS-overeenkomst

  Stap 4
  Na akkoord ondertekent u de (E)ETS-overeenkomst en stellen we de planning van het testen van de koppelvlakken vast.
 5. Accreditatie

  Stap 5
  Hebt u een ontvangst van accreditatie ontvangen en voldoet u aan de overige voorwaarden uit de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding? Dan wordt u toegelaten tot het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Goed om te weten

De tolheffer registreert de kentekens van de voertuigen die gebruik maken van de A24/Blankenburgverbinding met behulp van kentekenherkenning. Het bedrag per tolrit die een voertuig maakt wordt ook door de tolheffer bepaald. Dit bedrag is op basis van de toegestane maximale massa van het voertuig.

Deze gegevens worden toegewezen aan de (E)ETS-aanbieder bij wie de houder van het voertuig is aangemeld. Binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding is er één hoofddienstaanbieder actief.

Benodigdheden

In het kader van de accreditatie staan hieronder enkele formats die door de kandidaat (E)ETS-aanbieder moeten worden gebruikt.

Voorlopige planning

 • Kenbaar maken interesse: na publicatie EGV
 • Interessegesprekken: vanaf januari 2024
 • Mogelijkheid tot start accreditatie: vanaf februari 2024 
 • Opening Blankenburgverbinding: najaar 2024.

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u de relevante wet- en regelgeving binnen het EETS-gebied Blankenburgverbinding.

Presentaties en verslagen

Op deze pagina vindt u presentaties en verslagen van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde partijen voor de rol van (E)ETS-aanbieder.

Contact

 • Telefonisch contact: bel +31598 69 2400. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.
 • E-mail: gebruik het contactformulier op deze pagina. U krijgt een antwoord van ons per e-mail.

Hebt u vragen over de EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding? Vul dan onderstaand formulier in. Hebt u algemene vragen? Kies dan hieronder voor algemene vragen en vul uw gegevens in. Wij nemen voor algemene vragen binnen 3 werkdagen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht.
Let op dat u een geldig e-mailadres invult (bijvoorbeeld: [email protected]).
Let op dat u een geldig e-mailadres invult (bijvoorbeeld: [email protected]).
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed