Privacyverklaring

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat. De RDW voert deze taak namens het ministerie uit.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor tolheffing, omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voorletter(s)- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer (als u dat hebt ingevuld)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal 1 week nadat we uw vraag hebben beantwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, behalve als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en Google Analytics

Op onze website gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Als u met hetzelfde apparaat weer op die website komt, dan herkennen we u. De cookies delen we niet met andere partijen.

We gebruiken 2 soorten cookies: 

  1. Noodzakelijke cookies
    Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten werken. U hoeft bijvoorbeeld bepaalde informatie niet steeds opnieuw te geven, zoals uw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen.  
  2. Cookies voor verbetering website
    Op de website gebruiken zogenaamde tracking en statistische cookies om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Zo’n cookie volgt welke pagina’s u in welke volgorde bekeken hebt. Met de analyse van uw gebruik verbeteren we de website. 

U kunt de plaatsing van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw webbrowser. Hierdoor kan de website misschien minder goed werken. Meer informatie vind u op  de website over veilig internetten.

Google Analytics

Voor het verbeteren van onze website gebruiken wij Google analytics. Deze hebben wij ingericht op de manier waarop dat in de privacywetgeving is beschreven. Hierdoor is er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig. Wij hebben een zogenoemde verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt en daardoor nooit terug te brengen zijn naar een bepaalde persoon of gebruiker.

Trackingpixels

Een trackingpixel is een pixel waarmee kan worden vastgelegd hoe iemand een website gebruikt (surfgedrag). Wij gebruiken trackingpixels alleen voor een goede werking van onze website. Bijvoorbeeld om te controleren of u de door ons gevraagde gegevens hebt ingevuld en verstuurd. Wij gebruiken géén trackingpixels om surfgedrag van websitebezoekers te delen met andere partijen.

Aanpassen, inzien of verwijderen persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens aan te passen in te zien of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie. 

Aanpassen persoonsgegevens

Kloppen uw persoonsgegevens niet, of zijn ze onvolledig of niet relevant? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens gratis te laten aanpassen of aan te vullen. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

U stuurt uw brief naar:
RDW (e-TOL)
t.a.v. Verzoek over persoonsgegevens AVG
Postbus 304
9640 AH Veendam

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.

Wij informeren u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek.

Inzien persoonsgegevens

Wilt u een AVG-inzageverzoek doen? Dan kunt u ons per post vragen om uw persoonsgegevens gratis in te zien. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

U stuurt uw brief naar:
RDW (e-TOL)
t.a.v. Verzoek over persoonsgegevens AVG
Postbus 304
9640 AH Veendam

Bij uw brief stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.

Wij informeren u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek. Dit geldt zowel voor de aanvraag per post als voor de online aanvraag.

Verwijderen persoonsgegevens

Wilt u gegevens laten verwijderen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u over wat wel en wat niet kan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed