Over e-TOL

Verschillende overheidsorganisaties werken samen om tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding mogelijk te maken. e-TOL is het tolmerk. Het staat voor elektronische tolheffing. Dit betekent tol betalen zonder te hoeven stoppen.

De betrokken partijen

Tol betalen voor de A24/Blankenburgverbinding wordt mogelijk gemaakt door de volgende organisaties met elk een eigen rol:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Is verantwoordelijk voor tolheffing en stelt onder andere de prijzen vast.
 • RDW
  Heft de tol op de A24/Blankenburgverbinding.
 • Centraal Justitieel Incassobureau
  Int de eenmalige betalingen en doet de incasso van boetes.
 • Rijkswaterstaat
  Is de wegbeheerder en verantwoordelijk voor de weginrichting, zoals het plaatsen van de camera’s en de verkeersborden.
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
  Is verantwoordelijk voor fysiek toezicht en handhaving.

Aanbieders van automatisch tol betalen

Wanneer de A24/Blankenburgverbinding geopend is spelen ook de aanbieders van automatisch betalen een belangrijke rol. Dit zijn commerciële partijen waar u een account kunt openen. Daarmee betaalt u automatisch tol wanneer u over de A24/Blankenburgverbinding rijdt. Deze partijen zijn nu nog niet bekend.

Achtergrond

Het kabinet gaat vanaf de opening tol heffen op de nieuwe A24/Blankenburgverbinding (regio Rotterdam). Dankzij tolheffing kan men deze weg nu al aanleggen. De weg zorgt voor kortere reistijden en een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Ook draagt de weg eraan bij dat belangrijke economische centra, zoals de Rotterdamse haven en Greenport Westland goed bereikbaar zijn.

Registratie via kentekenherkenning

Camera’s boven de weg registreren de kentekens van voorbijkomend wegverkeer. Tolpoorten, slagbomen of aparte kastjes in een auto zijn niet nodig: de weggebruiker kan zo doorrijden.

Betalen van tol

Betalen gebeurt via automatisch betalen of door een eenmalige betaling vooraf of achteraf. Het bedrag voor een tolrit is nog niet vastgesteld. De voorlopige bedragen zijn € 1,45 voor personenauto's, motoren en lichte bedrijfswagens en € 8,70 voor een enkele rit voor vrachtwagens. Vrachtwagens gaan vanaf 2026 vrachtwagenheffing betalen. Op wegen waar ze al tol betalen, hoeven zij geen vrachtwagenheffing te  betalen.

Meer informatie

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed