Relevante wet- en regelgeving

Gedelegeerde verordening 2020/203 van de Commissie 

 • classificatie van voertuigen
 • verplichtingen van gebruikers van de Europese elektronische Tolheffingsdienst
 • eisen voor interoperabiliteitsonderdelen
 • minimale geschiktheidscriteria voor aangemelde instanties

Gedelegeerde verordening 2020/203 van de Commissie 

Uitvoeringsverordening 2020/204 van de Commissie

 • gedetailleerde verplichtingen van aanbieders van de Europese elektronische Tolheffingsdienst
 • minimuminhoud van de gebiedsverklaring van de Europese elektronische Tolheffingsdienst
 • elektronische interfaces
 • eisen voor interoperabiliteitsonderdelen en tot intrekking van Beschikking 2009/750/EG

Uitvoeringsverordening 2020/204 van de Commissie

Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 

Regels over het tijdelijk heffen van Tol voor de gedeeltelijke bekostiging van deze verbindingen:

 • tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen  
 • de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 

Wet implementatie EETS 

 • interoperabiliteit van elektronische Tolheffingssystemen voor het wegverkeer
 • ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie

Wet implementatie EETS

Regeling tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Regels voor een goede uitvoering van de Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Regeling tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Tolhefferstaken RDW voor de uitvoering van de Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Regels over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de RDW voor de uitvoering van de Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Tolhefferstaken RDW voor de uitvoering van de Wet tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Wijzigingswet tijdelijke tolheffing

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit Europese EETS-richtlijn en de Nederlandse implementatiewetgeving daarvan verwerkt in de bestaande Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH).

Wijzigingswet tijdelijke tolheffing
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed