EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding

Hieronder vindt u de 1.1 versie van de EETS-gebiedsverklaring en EETS-overeenkomst Blankenburgverbinding. Deze vernieuwde versie bevat enkele wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, die op 10 oktober 2023 is gepubliceerd. In hoofdlijnen zijn de volgende zaken gewijzigd:

  • Definities zijn geschreven met hoofdletter.
  • Enkele algemene bepalingen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld: ‘prijspeil’ en Gevolgen van Inspecties (art. 20).
  • De aansprakelijkheidsbepaling is aangepast (art.  7) door toevoeging van de periode waarop deze van toepassing is (nu: ‘per jaar’).
  • Doorvoeren van wijzigingen om de benodigde ISAE3000 (welke al was opgenomen in de 1.0 versie) assurance-verklaring te verankeren en te koppelen aan een format dat de tolheffer daarvoor ter beschikking stelt op www.e-tol.nl.
  • Herstel van enkele (tekstuele) onvolledigheden.

Mededeling over komende wijzigingen

De EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding wordt vóór de zomer van 2024 aangepast en opnieuw gepubliceerd op deze website. In ieder geval worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Iedere toldienstaanbieder moet de tolheffer voor de eerste maal uiterlijk 15 maanden na aanvang van zijn dienstverlening voorzien van een ISAE 3000 assurance-verklaring (type 2).
  • Iedere toldienstaanbieder dient uiterlijk 12 maanden na aanvang van zijn dienstverlening een bewijs van EN ISO-9001-certificering (of gelijkwaardig certificaat) aan de Tolheffer te verstrekken.
 

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding - Inclusief bijlagen

EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding - inclusief bijlagen (v1.1) (pdf, 1mb)

EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding - exclusief bijlagen

EETS-gebiedsverklaring Blankenburgverbinding - exclusief bijlagen (v1.1) (pdf, 378kb)

Losse bijlagen

Bijlage I - Model (E)ETS-overeenkomst (v1.1) (pdf, 36kb)

Bijlage II - Model bankgarantie (v1.1) (pdf, 28kb)

Bijlage III - Testproces accreditatie (v1.1) (pdf, 71kb)

Bijlage IV - Gegevensbescherming (v1.1) (pdf, 24kb)

Bijlage V - Intellectuele Eigendomsrechten (v1.1) (pdf, 30kb)

Bijlage VI - Risicobeheersing, gegevensbeheer, informatiebeveiliging en Assurance verklaring (v1.1) (pdf, 54kb)

Bijlage VII - Kritische prestatie-indicatoren (v1.1) (pdf, 45kb)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
1. Niet goed 5. Erg goed